Ochrana osobních údajů

Provozovatel internetového obchodu www.frownies-cz.cz, společnost Mgr. Svetlana Fedoročková Gulová uchovává a zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Společnost je registrována u Úřadu na ochranu osobních údajů pod reg. číslem 35511

Chráníme vaše data
Veškeré údaje našich zákazníků jsou zabezpečena proti jakémukoli zneužití. Tato data uchováváme na serverech, které jsou v našem vlastnictví a jsou umístěny v prostorách společnosti. Servery nejsou navíc připojeny do veřejně internetové sítě, takže nemůže dojít k jejich neoprávněnému získání třetí stranou.

Vaše osobní údaje, které uvedete při nákupu jsou naprosto důvěrná a v žádném případě nebudou poskytnuty třetím stranám. Osobní údaje budou použity jen pro nezbytně nutné úkony spojené s vyřízením objednávky, případně k vlastním marketingovým aktivitám. Osobní údaje jsou uchovávány do okamžiku, kdy jsou na žádost odstraněny.
Na žádost zákazníka (např. emailem, písemně apod.) budou osobní údaje z databáze vymazány a Mgr. Svetlana Fedoročková Gulová je nadále nebude zpracovávat.

Kontaktní adresa
Mgr. Svetlana Fedoročková Gulová
Dlhá 50
08901 Svidníku
Slovensko
Emailová adresa:  info@frownies-cz.cz

Možnosti odstranění osobních údajů
v případě, že máte zájem o odstranění veškerých osobních údajů, kontaktujte nás na emailu info@frownies-cz.cz s touto žádosti. Neprodleně odstraníme všechny osobní či citlivé údaje.